Close
Időpontkérés

Jó kezekben az egészségéért

+3670/2095032

Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján elfogadom, hogy Stark Richárd e.v. szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulásom adom személyes adataim kezelésére Stark Richárd e.v. részére.

Adatkezelés célja: a szolgáltatást igénybevevő beazonosítása

Kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, lakhely, fizikai állapot.

Adatkezelés jogalapja: számla írása, kapcsolattartás, állapotfelmérés

Adatkezelés időtartama: kapcsolattartás, állapotfelmérés céljából 1 év, számla írás céljából törvényben meghatározott 8 év

Adattárolás módja: papír alapú, e-mail

Adatfeldolgozó, valamint az adatok megismerésére jogosult Stark Richárd.

Emellett hozzájárulok a számlához benyújtott teljes anyagom harmadik féllel (könyvelő) történő feldolgozásához.